ПРАТ «УТСМ»

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТОРГСТРОЙМАТЕРIАЛИ"


Код за ЄДРПОУ: 05468794
Телефон: (0482) 329072
E-mail: utsmodessa@emitent.net.ua
Юридична адреса: 65033, Одеська обл., м.Одеса, вул. Онежська, буд. 5
Документи Особлива інформація

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Розміщенно 31.08.2015р.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Розміщенно 31.08.2015р.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Розміщенно 04.05.2016р.
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Розміщенно 14.12.2016р.
Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розміщенно 07.09.2017р.
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. Розміщенно 12.09.2017р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації від 03.09.2018р. Розміщено 06.09.2018р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації від 26.09.2018р. Розміщено 28.09.2018р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації від 10.10.2018р. Розміщено 12.10.2018р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації від 10.10.2018р. Розміщено 12.10.2018р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації від 19.04.2019р. Розміщено 22.04.2019р.
ЕЦП з повідомленням про виникнення особливої інформації від 19.04.2019р.Розміщено 22.04.2019р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації від 26.11.2020р. Розміщено 27.11.2020р.
ЕЦП з повідомленням про виникнення особливої інформації від 26.11.2020р. Розміщено 27.11.2020р.
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 21.12.2020р. Розміщено 22.12.2020р.
ЕЦП з особливою інформацією про зміну складу посадових осіб емітента від 21.12.2020р. Розміщено 22.12.2020р.
Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 21.12.2020р. Розміщено 22.12.2020р.
ЕЦП з особливою інформацією про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 21.12.2020р. Розміщено 22.12.2020р.
Особлива інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 21.12.2020р. Розміщено 22.12.2020р.
ЕЦП з особливою інформацією про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів від 21.12.2020р. Розміщено 22.12.2020р.
Особлива інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій від 23.03.2021р. Розміщено 23.03.2021р.
ЕЦП з особливою інформацією про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій від 23.03.2021р. Розміщено 23.03.2021р.
Особлива інформація емітента від 28.04.2021р. Розміщена 29.04.2021р.
ЕЦП з Особлива інформація емітента від 28.04.2021р. Розміщена 29.04.2021р.

Обслуживание сайтов